Kluitenbreker

Een kluitenbreker ofnog klontenbreker worden gebruikt voor het breken van klonten en agglomeraten, ze zijn geschikt voor het breken van zachte tot middelharde brokken en kluiten Bij een kluitenbreker wordt het ingaand materiaal gebroken tussen de rotor en de stator. De rotor is een as voorzien van enkelen mesbladen, de stator is een vast gedeelte waardoor deze bladen draaien. De stator is gemonteerd aan de binnenzijde van de maalkamer. De mesbladen duwen het ingaand materiaal tegen de statorkam waardoor deze breekt, dit gebeurd bij laag toerental.

Om een fijnere brokken te bekomen kan een kluitenbreker onderaan ook nog voorzien worden van een zeef. De mesbladen duwen de overgebleven klonters door deze zeef.

Downloadlink: