Cookiebeleid

Cookies

Op de website www.bulkprocessingsystems.be van BPS maken we (beperkt) gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website wordt gegenereerd en door jouw internet wordt opgeslagen in de browser. Het doel is om informatie over jou te onthouden. Cookies maken het mogelijk voor een website om je browser te herkennen en om snel en eenvoudig te surfen op een website. Deze cookies bevatten dus informatie, bv. de taalvoorkeur, zodat deze informatie niet telkens opnieuw ingegeven dient te worden bij een nieuw bezoek aan de website. Sommige cookies zorgen er dan weer voor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als je niet wil dat een website cookies op jouw computer plaatst, kan je jouw browser zo instellen.

Soorten cookies die gebruikt kunnen worden

   – First party cookies worden enkel door een website zelf geplaatst en zorgen ervoor dat de website goed functioneert en dat jouw voorkeuren onthouden worden.

   – Third party cookies worden dan weer door een derde partij met een andere domeinnaam op de website geplaatst en dienen om jouw gebruikservaring beter en persoonlijker te maken. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics die het gebruik van de website meten.

Hoe kan je cookies uitschakelen?

Als je cookies wenst te blokkeren, kan je dit steeds doen via jouw browserinstellingen. Wij verwijzen je hiervoor graag door naar de helppagina van jouw specifieke browser:

   – Internet Explorer: Link

   – Chrome: Link

   – Firefox: Link

   -Safari: Link

Houd er rekening mee dat bepaalde grafische elementen door het uitschakelen van cookies mogelijk niet zo duidelijk zijn, of dat het onmogelijk is om bepaalde applicaties te gebruiken.

Welke cookies gebruikt BPS?

BPS doet alles wat nodig is om de website vlot te laten verlopen, wat betekent dat sommige elementen van de website het gebruik van cookies vereisen. Bepaalde cookies worden gebruikt om er zeker van te zijn dat de website optimaal kan functioneren. Voor het gebruik van deze cookies, heeft BPS een gerechtvaardigd belang.

Kortom, BPS gebruikt geen third party cookies voor bijvoorbeeld statistische of marketing doeleinden. Wij gebruiken enkel first party cookies, namelijk essentiële cookies die minimaal nodig zijn om de website goed te laten functioneren.

Andere soorten cookies eten we gewoon zelf op…

Wat zijn jouw rechten?

In overeenstemming met de General Data Protection Regulation van 26 april 2016 (GDPR), beschik je over specifieke rechten in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarin voorziet de informatie in dit deeltje. Alle aanvragen tot uitoefening van deze rechten van de betrokkene kunnen gestuurd worden naar administratie@hvdtechnologies.be.

Hieronder vatten we alle relevante rechten nog eens samen.

Recht op inzage, rectificatie, overdraagbaarheid en beperking van persoonsgegevens

Betrokkenen beschikken over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van hen verzamelen in te kijken (inzage). Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan je laten wijzigen/aanvullen of verwijderen (rectificatie), of vragen om niet te verwerken omwille van de onjuistheid (beperking persoonsgegevens). Je kan ook vragen om jouw digitale persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie met een gelijkaardige dienstverlening of zelf te ontvangen in een universeel leesbaar formaat (overdraagbaarheid).

Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt ten allen tijde het recht om jouw gegeven toestemming in te trekken, in het geval deze rechtsgrond gebruikt wordt.

Recht om te worden vergeten

Betrokkenen hebben altijd het recht om hun gegevens te laten verwijderen uit onze databases als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze Privacyverklaring of als je jouw toestemming voor de verwerking intrekt.

Let op: dit recht is niet altijd van toepassing. In sommige gevallen is het niet mogelijk om jouw gegevens te verwijderen, maar dit zullen wij duidelijk aangeven.

Recht op bezwaar

Wanneer je vindt dat wij jouw persoonsgegevens niet op een correcte manier verwerken, kan je bezwaar aantekenen tegen deze verwerking. Dit bijvoorbeeld in het kader van nieuwsbrieven, marketing, of andere verwerkingen die niet noodzakelijk zijn in de context van onze professionele relatie.

Recht om klacht in te dienen

Indien je van mening bent dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit in België:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

tel: 02 274 48 00

e-mail: contact@apd-gba.be

website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijzigingen

BPS heeft het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Iedere aanpassing zal op onze website gepubliceerd worden. Bij wijzigingen is de nieuwe versie van de Privacyverklaring van kracht na datum van publicatie. Wanneer we wijzigingen doen in onze verklaring, zullen we de datum en het versienummer van de ‘laatste update’ van onze Privacyverklaring aanpassen. Aanzienlijke veranderingen zullen op onze homepage worden gemeld. Niettemin moedigen we aan om regelmatig onze Privacyverklaring te lezen.